قیمت درب پیوت از آنجاییکه درب هایی سفارشی هستند به آیتم های متفاوتی بستگی دارد.اولین عامل ابعاد درب لولا پیوت می باشد.هرچه ابعاد یک درب بزرگتر باشد قطعا قیمت نهایی درب نیز بالاتر خواهد بود.آیتم بعد جنس دربی است که کارفرما انتخاب می کند.این روکش می تواند از جنس، شیشه و یا چوب باشد ، نوع متریال مورد استفاده در دربهای لولا وسط می تواند عامل مهمی در تعیین قیمت درب پیوتی باشد.مورد بعد یراق آلاتی همچون لولاها می باشد که بر روی قیمت موثر خواهند بود.به طور کلی جهت خرید درب پیوت باید به موارد زیر توجه کرد